Jednym z najtrudniejszych problemów do pokonania w życiu jest rola przyjaciela lub członka rodziny osoby, nadużywającej alkoholu. Możesz przechodzić huśtawkę nastrojów – od wypierania się, zażenowania, aż po niepokój i inne. Być może zauważyłeś/zauważyłaś, że nadużycie alkoholu dotknęło relacji w rodzinie lub nadszarpnęło poczucie zaufania, którym kiedyś darzyłeś/aś daną osobę.

Jeśli rozpoznajesz że ktoś bliski Tobie może właśnie doświadcza problemu z alkoholem, pomocna może się okazać rozmowa o tym z kimś zaufanym. Z kimś, kto posiada fachową wiedzę na temat problemów alkoholowych, a nie jest osobiście uwikłany w tego rodzaju problem. To może być taka osoba, jak lekarz rodzinny.

Pomoc w rozpoznaniu problemu na tle alkoholu

Trzeba pamiętać, że ludzie prawie zawsze muszą podejmować decyzje sami za siebie. Ta zasada sprawdza się w wielu dziedzinach życia. Jest bardziej prawdopodobne, że człowiek podejmie dobrą decyzję, jeżeli czuje, że jest to jego/jej decyzja niż rozkaz od kogoś innego.

Wygłaszanie prelekcji, żądanie, zastraszanie czy błagania nie pomogą. Spróbuj nie potępiać i nie obwiniać osoby pijącej. Zwykle osoby z problemami alkoholowymi, nie zdają sobie z tego sprawy, często wypierają się tego i mogą przybierać postawę obronną.

Nie pozwól pijącemu przekonać cię, że nie ma problemu, lub też spowodować, że uwierzysz iż jest to Twój problem. Jeżeli picie powoduje problemy, to odpowiedzialność zawsze spoczywa na osobie, która pije.

Najbardziej pomocną rzeczą jaką możesz zrobić dla osoby pijącej jest uświadomienie jej, że musi sobie pomóc.

To nie jest proste zadanie, ale nasza broszura Wsparcie dla innych może w tym pomóc.

Zadbaj o siebie

Przestań brać odpowiedzialność za osobę pijącą. Wiele osób umożliwia pijącym kontynuowanie nałogu nie zdając sobie z tego sprawy, znajdując usprawiedliwienia lub nagminnie wybaczając. Jeżeli będziesz ułatwiać picie osobie uzależnionej, uniemożliwi Ci to osobiste pozytywne samopoczucie.

Nie pozwól aby pijący znęcał się nad Tobą fizycznie czy psychicznie. Jeśli czujesz się zagrożony/a przemocą fizyczną, musisz podjąć odpowiednie działania, kontaktując się z policją lub opuszczając miejsce, w którym istnieje zagrożenie. Podobnie, jeśli osoba pijąca znajdzie się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, należy wezwać lekarza lub pogotowie.

Więcej pomocnych informacji zawiera broszura Wsparcie dla innych.

Loading