FASS jest organizacjÄ… charytatywnÄ…, dziaÅ‚ajÄ…cÄ… na terenie okrÄ™gu Fife w Szkocji. NaszÄ… misjÄ… jest ulepszenie jakoÅ›ci życia osób, dotkniÄ™tych problemami zwiÄ…zanymi z alkoholem. Pomagamy ludziom od 1977 roku.

Zapewniamy specjalistycznÄ… pomoc terapeutycznÄ… dla osób, znajdujÄ…cych siÄ™ w trudnej sytuacji z powodu nadużycia alkoholu. Udzielamy również wsparcia czÅ‚onkom rodzin oraz przyjacioÅ‚om, którzy usiÅ‚ujÄ… uporać siÄ™ z problemem.

Spożywanie alkoholu z umiarem

W tych publikacjach badamy, w jaki sposób organizm reaguje na alkohol oraz przedstawiamy sugestie dotyczÄ…ce spożywania alkoholu w bardziej bezpieczny sposób.

Zwracamy siÄ™ do osób, które obawiajÄ… siÄ™, że być może spożywajÄ… alkohol w iloÅ›ci, która nie jest bezpieczna i rozsÄ…dna a jednoczeÅ›nie chcÄ… przejąć kontrolÄ™ nad swoim piciem, ograniczyć ilość spożywanego alkoholu lub caÅ‚kowicie przestać pić.

Niemniej jednak, jeÅ›li już doÅ›wiadczasz poważnych problemów z powodu spożywania alkoholu, to najwyższy czas skontaktować siÄ™ z lekarzem rodzinnym.

Wsparcie dla innych

Jednym z najtrudniejszych problemów do pokonania w życiu jest rola przyjaciela lub czÅ‚onka rodziny osoby, nadużywajÄ…cej alkoholu. W niniejszym artykule przedstawiamy najlepsze sposoby pomocy dla osoby, dotkniÄ™tej problemem oraz zmiany, jakie możemy wprowadzić aby pomóc sobie.

Loading