Czy kiedykolwiek zastanawiałeś/aś się, dokąd trafia wypity alkohol? Oto przykład:

Julie wychodzi do baru z przyjacióÅ‚mi i w ciÄ…gu wieczoru wypija trzy Å›rednie kieliszki czerwonego wina o pojemnoÅ›ci 175ml. Każda lampka wina zawiera okoÅ‚o 2 jednostki alkoholu. Po wypiciu alkohol zostaje wchÅ‚oniÄ™ty do krwiobiegu przez Å›ciany żoÅ‚Ä…dka i tam czeka, aż przefiltruje go wÄ…troba.

WÄ…troba Julie jest w stanie przetworzyć jedynie jednÄ… jednostkÄ™ alkoholu w ciÄ…gu godziny. DokÅ‚adna dÅ‚ugość czasu, w którym to nastÄ™puje, zależy od iloÅ›ci enzymów w wÄ…trobie i jej stanu zdrowia, a te wskaźniki sÄ… różne dla różnych osób. WÄ…troba Julie przetworzy 95% alkoholu a niewielka ilość zostanie wydalona z organizmu poprzez oddech i mocz.

Julie jest w pubie od dwóch godzin i skoÅ„czyÅ‚a trzeciÄ… lampkÄ™ wina, czyli spożyÅ‚a sześć jednostek alkoholu. Na tym etapie staje siÄ™ bardziej wesoÅ‚a, może być również niezrÄ™czna i dziaÅ‚ać impulsywnie. Ponieważ wÄ…troba Julie jest w stanie przetworzyć jednÄ… jednostkÄ™ alkoholu na godzinÄ™, jej organizm przyjÄ…Å‚ wszystkie sześć jednostek, ale wÄ…troba może przefiltrować tylko dwie.

Do momentu, kiedy wÄ…troba poradzi sobie z alkoholem, pozostaÅ‚e cztery jednostki krążą po ustroju Julie wraz z krwiÄ…, wpÅ‚ywajÄ…c na mózg i inne tkanki. Zanim wÄ…troba zakoÅ„czy przetwarzanie pozostaÅ‚ego alkoholu, minÄ… kolejne cztery godziny.

IstniejÄ… również inne czynniki wpÅ‚ywajÄ…ce na to, jak szybko organizm Julie wchÅ‚ania alkohol. Julie nie zjadÅ‚a peÅ‚nego posiÅ‚ku przed wyjÅ›ciem do pubu. Gdyby spożyÅ‚a zbilansowany posiÅ‚ek, jej organizm przyjÄ…Å‚by wino w wolniejszym tempie, niż w przypadku picia na pusty żoÅ‚Ä…dek.

Organizm Julie wchłania alkohol szybciej, niż wątroba jest w stanie go przetworzyć. Ponieważ proces filtrowania jest powolny, Julie powinna pić mniej, aby zapobiec gromadzeniu się alkoholu w organiźmie.

JeÅ›li Julie bÄ™dzie pić wiÄ™cej, narazi siebie i swój organizm na ryzyko. Czytaj dalej, aby dowiedzieć siÄ™, w jaki sposób alkohol wpÅ‚ywa na Twój ustrój.

Loading